EFFINET, millora de l’eficiència energètica i hídrica de xarxes d’aigua potable [cat]

Publication: Innovation report, 2013. AGBAR group. Page 31.

Language: Catalan

Abstract: The annual innovation report (2013) includes EFFINET as one the most innovative technologies in its portfolio of projects. “Integració en un nou programari de diferents tecnologies de la informació innovadores en control operacional, monitorització de xarxes i predicció i gestió de la demanda per millorar l’eficiència energètica i hídrica de xarxes d’aigua potable, perquè s’ajusti a la demanda i a les limitacions mediambientals, i tot això al mínim cost. Amb el finançament del 7th Framework Programme de la Comissió Europea”

Read more: Annual innovation report. AGBAR. 2013